skip to Main Content
Telefon: 604 434 441, 604 586 668, 59 842 84 95 - całodobowo, również w soboty, niedziele i święta

PEŁEN PROFESJONALIZM, GODNOŚĆ, SZACUNEK I KULTURA

W przypadku śmierci należy:

– wezwać pogotowie lub lekarza pierwszego kontaktu, który stwierdzi zgon oraz wystawi kartę zgonu niezbędną do dalszych formalności,
– wezwać zakład pogrzebowy – nasi pracownicy dokonają niezbędnych czynności w zakresie przewozu zmarłych,
– skontaktować się z naszym biurem w celu ustalenia daty, godziny oraz przebiegu ceremonii pogrzebowej.

Dokumenty wymagane do pochówku:
– karta zgonu wystawiona przez lekarza,
– dowód osobisty osoby zmarłej oraz legitymacja emeryta/rencisty lub odcinek świadczenia (jeżeli dotyczy),
– dowód osobisty wnioskodawcy.

Jeśli zgon nie nastąpił w domu, tylko w szpitalu lub hospicjum, kartę zgonu wystawia dana placówka.

Telefon: 604 434 441, 604 586 668, 59 842 84 95 – całodobowo, również w soboty, niedziele i święta

Back To Top